Breaking News

சீனி இறக்குமதி எனும் பேரில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 45 கோடி ரூபாய் பெறுமதியான கொகயின் மீட்பு!

சீனி இறக்குமதி எனும் போர்வையில் பிரேசிலில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட  30 கிலோ இடையுடைய 45 கோடி ரூபா பெறுமதியான கொகயின் போதைப் பொருள் களனி பகுதியில் உள்ள களஞ்சியசாலையிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது